Kadın eğitmenleri ve kariyer rehberliği kolaylaştırıcıları için profesyonel gelişim kaynakları

Kaynaklar Rehberlik
Kolaylaştırma ve yönetim becerileri Kariyer rehberliği paketini kendi organizasyonlarında belirleme becerisi.
Tarafsızlık
Teşvik
Açık iletişim
Hazırlık
Esneklik
Aktif dinleme
Zaman yönetimi 
Eğitim yol haritaları/
Planlama 
Kodlayıcı/geliştirici (coder/developer) 
Temel bilgiler
Programlama dili
DSA Kavramları
Çevrimiçi Eğitim Kampları
Projeler üzerinde çalışmak
Çeşitli modelleri öğrenme ve uygulama 
Tasarımcı Tasarım sürecini anlamak
Tasarım becerilerinizi geliştirin
Tasarım stratejisi
Kullanılabilirlik testi
Mesleki vaka çalışmaları 
Dijital pazarlama uzmanı 
Projeyle ilgili anahtar kelimeleri bulun.
Başlık etiketlerini ve meta açıklamaları optimize edin.
Bağlantılar oluşturmak için sosyal yardım kullanın.
İçerik oluşturun. 
E-ticaret girişimcileri İş tanımı nasıl yazılır?
Operasyonel plan nasıl yazılır?
Organizasyon ve Yönetim.
İşletmenin Hukuki Yapısı.
İş planının Pazarlama ve Satış Stratejisi.
Rekabet Analizi.
Finansal plan. 
Sosyal medya uzmanı
Pazarlama problemini tanımlayın.
Sosyal medya pazarlama hedefi.
Sosyal medya pazarlama kanalları
Planı yönetin ve yürütün.
Ölçün ve düzeyi belirleyin.
İçerik yaratımı. 
İzleme ve değerlendirme aşamaları Amaç ve hedefleri belirleyin.
Sorumlulukları tanımlayın.
Göstergeleri tanımlayın.
Zaman çizelgesini tanımla.
Bir analiz planı oluşturun.
Raporlama şablonları oluşturun.
İzleme dönemlerini tanımlayın.