Материали за обучители и кариерни консултанти

Ресурси Насоки
Умения за фасилитиране и администриране Възможност за изготвяне на програма за професионално ориентиране в организацията
Безпристрастност
Насърчаване
Ясна комуникация
Подготовка
Гъвкавост
Активно слушане
Управление на времето 
Програми за обучение/
Описание на сесиите 
Програмист/разработчик Основни понятия
Програмен език
Структури от данни и алгоритми
Онлайн обучителни лагери
Работа по проекти
Изучаване и практикуване на различни модели 
Дизайнер Познаване на процеса на проектиране
Развиване на умения за разработване на дизайн
Стратегия за разработване на дизайн
Тестване на функционалността
Специфични казуси 
Специалист по дигитален маркетинг Намиране на ключови думи, свързани с проекта
Оптимизиране на заглавните тагове и мета описанията
Използване на информационни кампании за създаване на връзки
Създаване на съдържание 
Предприемач в сферата на електронния бизнес Как да напишем бизнес описание
Как да напишем оперативен план
Организация и управление
Правна рамка на бизнеса
Стратегия за маркетинг и продажби
Анализ на конкуренцията
Финансов план  
Експерт социални медии Определяне на пазарния риск
Маркетингова цел в социалните медии
Маркетингови кампании в социалните медии
Управление и изпълнение на плана
Измерване и количествено оценяване
Създаване на съдържание 
Етапи на мониторинг и оценка Определяне на целите и задачите
Определяне на отговорностите
Определяне на индикатори
Определяне на срокове
Изготвяне на аналитичен план
Създаване на темплейти за отчети
Определяне на срокове за мониторинг
Оценка и отчитане