Информация за проекта

Какви са целите на проекта?

Да предостави възможност за иновативно обучение на жените,
което да им даде възможност да овладеят професии в областта на
дигиталните технологии; да допринесе за по-адекватно
разбиране и отношение към дигиталните професии и по този
начин да се увеличи участието на жените в области с високо
заплащане и висока квалификация, с цел тяхното приобщаване,
конкурентоспособност и икономическа сигурност.
Да бъдат идентифицирани жени с успешна кариера в сферата на
дигиталните технологии, с цел те да бъдат използвани като ролеви
модели и вдъхновяващи примери за тези, които искат да се развиват в тази област.
Да предостави иновативно обучение за подпомагане на жените, които искат да предприемат успешни стъпки за професионална
реализация в дигиталната сфера.

Кои сме ние?

Quart de Poblet, ​Испания

www.quartdepoblet.org

Общинският съвет на Куарт де Поблет е разположен в района на област Валенсия. Организацията е поела ангажимент да сближава европейските граждани и да популяризира ценностите на Европейския съюз. Осъзнавайки, че Европа е бъдещето, Общинският съвет се превърна във водеща организация и еталон за сътрудничество в европейски проекти, както на територията на Валенсия, така и в цяла Испания.

IFESCOOP,  Испания

www.ifescoop.eu

IFESCOOP е организация с нестопанска цел, която си сътрудничи с регионалната и местната публична администрация, синдикатите и асоциациите на работодателите, както и с много други институции и организации в различни области, свързани основно с образованието
за възрастни. IFESCOOP осигурява професионално обучение за различни
целеви групи, като дава приоритет на групи в неравностойно положение. Участва в редица европейски проекти, свързани с правата на жените, дигиталните умения и предприемачеството.

Inthecity Project Development B.V., ​Нидерландия

www.inthecitystudio.com

Inthecity Project Development е агенция за креативна мултимедийна дейност, специализирана в създаването на висококачествени професионални продукти, умело адаптирани спрямо конкретната цел и идея на даден проект - уеб базирани продукти с образователна цел, късометражни филми, документални филми, анимации, игри, портали на различни езици с голяма посещаемост и мултилингвистични учебни материали. Компанията е специализирана в откриването на разнообразни, реални житейски истории и тяхното пресъздаване, така че те да достигнат до широка аудитория и да предадат оригиналното послание и духа на събитието. 

KU TU, ​България

www.kutu-bg.eu

KU TU е агенция, специализирана в областта на маркетинга и комуникациите. Фирмата се занимава с разработването на атрактивни маркетингови, комуникационни и образователни продукти за различни организации. KU TU е инициатор и координаторна няколко проекта за международно сътрудничество и е участвала в над 30 европейски проекта и мрежи, насочени към разработване на иновативни продукти за езиково обучение, насърчаване на възможностите за учене през целия живот, повишаване качеството на образованието, предоставяне на възможности за обучение на различни групи, активно гражданство, интеграция и приобщаване, предприемачество.

Skills Zone Malta, ​Малта

www.skillszone.eu

Skills Zone Malta е център за обучение на професионални обучители в сферата на предприемачеството, личностното развитие и меките умения. Обученията, които се провеждат са както в присъствена форма, така и в онлайн среда. Целият екип вярва в ученето чрез преживяване, затова нашите курсове за обучение по меки умения включват "учене чрез правене", като се използва съвременна инфраструктура за провеждане на практически упражнения и реални симулации. Skills Zone Malta предлага курсове, съобразени с нуждите на отделния човек, и ги допълва с менторска програма, за да гарантира, че всеки човек ще стане най-добрата версия на себе си.

YASAR UNIVERSITY, ​Турция

https://www.yasar.edu.tr/en/

Университетът Yasar е създаден през 2001 г. Със своите 10 факултета, висше училище (повече от 50 магистърски и докторски програми), професионално училище, Изследователски център на ЕС, Център за отворено и дистанционно обучение, Офис за трансфер на знания и технологии и Център за продължаващо обучение с английски език, той е идеална среда за научни изследвания, личностно развитие и обучение. От 2005 г. насам университетът Yasar е участвал в 130 проекта, финансирани от ЕС в рамките на FP7, Horizon 2020, Horizon Europe, LLP, Erasmus+ programmes. Установил е международни партньорства и е развил солидни контакти с бизнес сектора и други университети. През 2019 г. университетът бе удостоен за втори път с наградата "Жан Моне" в областта на въпроси свързани с Европейския съюз. 

Какво правим ние?

Идентифицираме жени с успешна кариера в сферата на дигиталните технологии, с цел те да бъдат използвани като ролеви модели и разработваме истории/кратки филми за въздействието им в областта на дигиталните технологии.


Разработваме "Насоки за обучение на жени" - цялостен набор от инструменти за професионално ориентиране и обучителни материали за професионално развитие на жените в сферата на дигиталните технологии.


Онлайн портал и мултимедиен инструментариум "Професионални възможности за жените в областта на дигиталните технологии ”.

Към кого е насочено?

Жени, изложени на риск от изключване от пазара на труда, включително безработни или такива, които се връщат (или желаят да се върнат) на работа след прекъсване на кариерата си поради отпуск по майчинство, културни или социално-икономически причини, миграция или промяна в кариерата.

Преподаватели за възрастни и кариерни консултанти

undefined