Преодоляване на културните бариери и стереотипи за кариерното развитие на жените в областта на дигиталните технологии

Вижте повече

Насоки за обучение

Изграждане на мрежа

Профили на професиите

Материали за обучители и кариерни консултанти

Съвети и препоръки за изграждане на мрежа

Web cafe